THỨC ĂN SAN HÔ ACROPOWER AMINO ACID – TWO LITTLE FISHIES

Thức ăn san hô AcroPower cung cấp các axit amin mà san hô cần để xây dựng cấu trúc bộ xương cũng như hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, giúp sản xuất năng lượng cần thiết.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Mã: N/A Danh mục: