Treatments - Điều trị

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Các sản phẩm điều trị của Triton như Detox có thể giúp loại bỏ lượng kim loại nặng quá mức và các chất gây ô nhiễm không mong muốn trong bể nước mặn của bạn. Trong nhiều trường hợp, sự kết hợp giữa Triton Detox và Triton Activated Carbon sẽ là phương pháp chữa trị được khuyến nghị đối với lượng kim loại nặng quá mức và cách tốt nhất để biết lượng phù hợp là sử dụng thử nghiệm Triton ICP, nơi họ có thể cung cấp cho bạn một báo cáo được tạo cho nước mặn của bạn bể, cho bạn biết cách khắc phục mọi sự cố tiềm ẩn với các thành phần trong nước của bạn.